© Đại Học Sao Đỏ
Địa chỉ: 24 Thái Học 2 - P.Sao Đỏ - TX. Chí Linh - Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882269 - Fax: 0220.3882921